Frogn videregående skole. Totalutsmykking som består av fire utsmykkingspunkter fordelt i skolens 200 meter lange vandresone. Utsmykkingen ble utformet i nært sammarbeid med Kristin Jarmund Arkitekter mens skolen var på tegnebordet.Foto: Jiri Havran

Never stop

dreaming