Messebygget, Madla militærleir, Stavanger.   Oppdragsgiver: KORO

Utsmykkingen består av 64 bildeblokker som skaper en “fortelling” fra soldatens hverdag. Innsamlet materiale komponert og innstøpt i polyester. Lyssatt med små lysdioder.

Never stop

dreaming