Motland skule

Utsmykking for Motland skule på Nærbø. Arbeidet består av 4 grønne lysskulpturer utendørs og 2 røde lysskulpturer innendørs.

Never stop

dreaming