Nav Drammen

Skulpturen henger vertikalt i et 7. etg innendørs atrium. Total lengde:  9 meter. Vekt: 12,5 kg.

Skulpturen er lyssatt med 480 røde lysdioder.

Never stop

dreaming