Strømmen videregående skole   Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune

Utsmykking av skolekantine. Motivene er inspirert av alle de ulike fagretningen på skolen.

Never stop

dreaming